Om Trine Ry og Dorthe Fogh Iversen


Vi har tilsammen mere end 30 års erfaring, som linjeledere, ledere af ledere og direktør. 


Vi har begge egne erfaringer med alvorlig stress og vi er begge uddannede stresskonsulenter fra erhvervspsykolog Majken Matzau.


Vi har sammen udviklet Netværk for ledere i balance, som er et projekt støttet med fondsmidler fra Velliv Foreningen.


For yderligere information og eventuelle spørgsmål til projektet:


Konsulent                               Konsulent

Trine Ry                                 Dorthe Fogh Iversen

Trine@ledereibalance.dk       Dorthe@ledereibalance.dk

Mobil: 30 63 76 23               

TRINE RY


DORTHE FOGH IVERSEN

Trine Ry har en master i ledelse fra CBS og skrev masterafhandling om ledere med stress. Oprindeligt er hun uddannet socialrådgiver og har en række længerevarende efteruddannelser herunder flere supervisionsuddannelser.


Ud over at arbejde med lederstress arbejder hun som selvstændig konsulent hvor hun blandt andet faciliterer og supervisere grupper af ledere eller behandlere, ligesom hun faciliterer et netværk finansieret af Helsefonden.


Trine Ry har 15 års ledererfaringer, fra kommune og NGO, hvor hun både har været første linjeleder, leder af ledere samt strategisk udviklingschef.

Dorthe Fogh Iversen har mere end 25 års erhvervserfaring indenfor sundhedsområdet. Dels fra lægemiddelindustrien med strategisk og kommercielt ansvar indenfor forskellige terapiområder og dels som apoteksudviklingsdirektør i Danmarks Apotekerforening med ansvaret for al medlemsservice til danske apotekere.


Hun er oprindeligt uddannet cand.pharm. fra Københavns Universitet og med efteruddannelse indenfor især ledelse, herunder  transitionsledelse og performance - og udviklingsorienteret coaching.


I arbejdet med lederstress bruger Dorthe Fogh Iversen sin solide ledererfaring fra såvel mellemlederfunktion som leder på direktionsniveau. Hun har bl.a. været involveret i udvikling af stress forebyggende tiltag med efterfølgende implementering på organisationsniveau herunder fokus på trivsel.