Vi tror på samarbejde

FRI er tilbud til virksomheder, der ønsker at tilbyde deres ledere et forløb, der er særligt tilrettelagt ledere, med de særlige betingelser og muligheder det giver.


Vores erfaring er, at mange virksomheder har strategier for at forebygge og behandle stress blandt medarbejdere, men der er få virksomheder, der har en særskilt strategi og intervention til ledere.

I FRI tror vi på, at vi løser stressproblemer bedst i fællesskaber, og vi ønsker derfor et samarbejde med virksomheder, der har deres lederes mentale sundhed på sinde.


Virksomheder vil så vidt muligt altid blive involverede i vores forløb med ledere, både til en start for at forventningsafstemme og undervejs og i afslutningen for at understøtte læring og kommunikation

imellem leder og virksomhed.


Læs mere om virksomhedsinddragelse i Fondsprojektet Ledere i Balance.

.


STRESS LØSES BEDST I FÆLLESKAB

  • Legitimer, at alle kan blive ramt af stresssymptomer, og at det ikke betyder, at man er en dårlig leder.
  • Opbyg fællesskaber, hvor I også kan tale om det, der bøvler.
  • Opbyg fællesskaber omkring opgaveløsningen.
  • Udarbejd stresspolitikker særskilt til håndtering af ledere.


  • Som leder af ledere skal du interessere dig for, hvad der udløser stresssymptomerne. Du skal tage medansvar for ledernes opgaveløsning og både udvise omsorg og tage styring, når det er nødvendigt.


5 råd til organisationer der vil bremse lederstress