NETVÆRK FOR LEDERE I BALANCE

Fondsprojekt

Et gratis netværk til ledere i små og mellemstore virksomheder, der ønsker at styrke deres mentale sundhed. 

Netværk for ledere i balance henvender sig til ledere, der føler sig pressede og oplever begyndende stresssymptomer; eksempelvis søvnproblemer, hjertebanken og mangel på overskud.

NETVÆRKSFORLØB

NETVÆRK FOR LEDERE

Netværk for ledere i balance er et forløb med deltagelse i 4 individuelle samtaler og 6 professionelt faciliterede netværksmøder. Forløbet starter med en individuel samtale, hvor lederen bl.a. får afdækket stressniveau og vurderet belastninger henholdsvis ressourcer.


Netværksmøderne afholdes på Frederiksberg  med deltagelse af op til 6 ledere. Indholdet i møderne vil være en kombination af inspirationsoplæg og erfaringsudveksling med ligesindede. Der skabes grobund for en fællesskabsbaseret stressintervention, som tager sit afsæt i relevante temaer for netværket.


Netværk for Ledere i Balance har indgået et samarbejde med yogaterapeut Mia Mourier. 

Mia bidrager ved deltagelse på Netværksmøderne hvor hun vil starte møderne med Mindful Yoga praksis. Mellem møderne vil der være muligt at træne Mindful Yoga selv gennem video og lydfiler. Træning i dagligdagen er et tilbud, ikke et krav. Læs mere her


Deltagelse i forløbet afsluttes med en samtale med egen leder og/eller en HR-person fra arbejdspladsen om, hvordan de kan bistå lederen i fastholdelse af god trivsel og balance i arbejdslivet.UDBYTTE AF DELTAGELSE

Som deltager i Netværk for ledere i balance vil du få:

  • Et fortroligt fællesskab med ledere uden for arbejdspladsen.
  • Bedre balance, større resiliens og bedre trivsel.
  • Vurdering af eget stressniveau, ressourcer og belastninger.
  • Større indsigt i egen situation og hjælp til at forebygge alvorlig stress.


BAGGRUND

Tabuet omkring stress er særlig stort for mennesker i lederjobs, og dét at udvikle alvorlige stresssymptomer er ofte meget skyldbetonet og skamfuldt. Ledere kan have forventninger til dem selv om, at de kan og bør kunne mere end andre. Og der er en risiko for, at ledere sygemeldes med stress, fordi de ikke i tide reagerer på symptomerne.


En stresset leder håndteres i organisationen ofte som et individuelt problem, som lederen med professionel hjælp udefra skal finde en individuel løsning på.


Fortrolige fællesskaber skaber resiliens mod stress. Men undersøgelser viser, at mange ledere, der udvikler stress, føler sig alene og ikke som en del af et fællesskab. I Netværk for ledere i balance flyttes fokus fra lederstress som et individuelt anliggende til noget, man som leder håndterer sammen med andre ligesindede. Læs mere teori om lederstress her. MERE OM FONDSPROJEKTET

Netværk for ledere i balance er et toårigt udviklingsprojekt, der løber i perioden 2021-2023, hvor vi skal udvikle og afprøve

metoder, der via fællesskaber forebygger, at ledere udvikler alvorlig stress.


Med projektet ønsker vi at skabe en ny tilgang til forebyggelse og løsning af stressproblematikker, idet indsatsen i stedet for et individuelt forløb er et fortroligt fælles rum for ligesindede.


Udviklingsprojektet, der er støttet af Velliv Foreningen, retter sig mod 18 ledere, der har (eller har haft) stress fra op til 18 virksomheder. Lederne deltager i et etårigt forløb, hvor det bærende element er gruppeaktiviteter.


Det er ledere fra små og mellemstore virksomheder, der kan deltage i Fondsprojektet Netværk for ledere i Balance. Vi har indgået aftale med Pharmadanmark om at tilbyde Netværk for ledere i balance til deres medlemmer og med Radiometer om at tilbyde det til deres ledere.


Netværkene ledes af Trine Ry og Dorthe Fogh Iversen, se her.

DATOER FOR NETVÆRKSFORLØB

Netværksgruppe 1: 

Marts 2022 til september 2022Netværksgruppe 2: 

Juni 2022 til januar 2022Netværksgruppe 3: 

Oktober 2022 til marts 2023