INDIVIDUELLE FORLØB

I de individuelle samtaler er målet, at hjælpe ledere tilbage til en bedre balance. Den bedre balance vil betyde højere livskvalitet for lederen og bedre performance på arbejdspladsen.


Vi tror på, at vejen ud af en stressbelastning er en kombination af kropslige, psykiske og sociale tiltag.


INDIVIDUELLE FORLØB

Når ledere udvikler stress, er det en reaktion på en for høj belastning i for lang tid.


Jo mere stresset lederen er, jo sværere bliver det at agere konstruktivt, så lederen kan komme tilbage til en bedre balance.


Derfor kan det være nødvendigt at få professionel støtte til at komme ud af den dårlige stressspiral.


I de individuelle samtaler er målet at hjælpe ledere tilbage til en bedre balance. Den bedre balance vil betyde højere livskvalitet for lederen og bedre performance på arbejdspladsen.


Et individuelt samtaleforløb tager sit udgangspunkt i den enkelte leders stresssituation. Forløbet vil altid indledes med en afdækning af stressniveau, og indholdet i samtalerne vil tilpasses efter dette.


Vi tror på, at vejen ud af en stressbelastning er en kombination af kropslige, psykiske og sociale tiltag.


Den kropslige dimension har et fokus på, at der skal mere ro på nervesystemet, hvilket fordrer ro, afslapning samt eksempelvis mindfulness.


Den psykiske og sociale dimension handler om at kortlægge årsager til stressudvikling samt at finde veje til at få mere energi.


Typisk vil vi arbejde med temaer som:

  • Ro
  • Vilkår og handlerum
  • Støtte og fællesskaber
  • Pres
  • Konflikter
  • Skyld og skam
  • Værdier
  • Succeser
  • Arbejdsglæde


Samtalerne indeholder en kombination af rådgivning og coaching. I begyndelsen af forløbet vil lederen i en omsorgsfuld stemning bliver guidet tæt i forhold til få ageret konstruktivt, så stressniveau kan falde og trivsel blive større.


Såfremt det er relevant, samarbejder vi meget gerne med arbejdspladsen og agerer bindeled imellem leder og virksomhed.


Vi er vi specialiserede i at hjælpe ledere, der er ramt af stress, og vores samtaler bygger på en kombination af vores mange års erfaring som ledere, også som ledere ramt af stress, kombineret med vores coaching færdigheder.


Vi tror på, at det har en stor effekt at mødes med andre ledere, der også har været eller er ramt af stress og vil derfor opfordre ledere til også at blive tilknyttet Netværk for ledere i balance.