NETVÆRK FOR LEDERE I BALANCE

Vi tilbyder Netværk for ledere i Balance til store virksomheder og offentlige organisationer. Disse netværk er ikke finansierede af fondsmidler, men skal finansieres af arbejdspladsen eller på anden vis.

Netværk for ledere i balance henvender sig til ledere, der føler sig pressede og oplever begyndende stresssymptomer; eksempelvis søvnproblemer, hjertebanken og mangel på overskud.

Netværksforløb

NETVÆRKSFORLØB


Netværk for ledere i balance er et forløb, der indeholder 6 professionelt, faciliterede netværksmøder hen over et år.


Alle forløb starter med en individuel afklarende samtale, hvor lederen bl.a. får afdækket stressniveau og vurderet belastninger henholdsvis ressourcer.


De faciliterede netværksmøder foregår med deltagelse af op til 6 ledere. Indholdet i møderne vil være en kombination af inspirationsoplæg og erfaringsudveksling med ligesindede. Der skabes grobund for en fællesskabsbaseret stressintervention, som vil tage sit afsæt i relevante temaer for netværket.


Netværk for Ledere i Balance har indgået et samarbejde med yogaterapeut Mia Mourier. 

Mia bidrager ved deltagelse på Netværksmøderne hvor hun vil starte møderne med Mindful Yoga praksis. Mellem møderne vil der være muligt at træne Mindful Yoga selv gennem video og lydfiler. Træning i dagligdagen er et tilbud, ikke et krav. Læs mere herDer skræddersyes i forhold til den enkelte leder - og virksomheds behov et forløb, hvor netværksmøderne kombineres med individuelle samtaler og samarbejde med virksomhed.

UDBYTTE AF DELTAGELSE

  • Et fortroligt fællesskab med ledere uden for arbejdspladsen.
  • Bedre balance, større resiliens og bedre trivsel.
  • Vurdering af eget stressniveau, ressourcer og belastninger.
  • Større indsigt i egen situation og hjælp til at forebygge alvorlig stress.


BAGGRUND

Tabuet omkring stress er særlig stort for mennesker i lederjobs, og dét at udvikle alvorlige stresssymptomer er ofte meget skyldbetonet og skamfuldt. Ledere kan have forventninger til dem selv om, at de kan og bør kunne mere end andre. Og der er en risiko for, at ledere sygemeldes med stress, fordi de ikke i tide reagerer på symptomerne.En stresset leder håndteres i organisationen ofte som et individuelt problem, som lederen med professionel hjælp udefra skal finde en individuel løsning på.


Fortrolige fællesskaber skaber resiliens mod stress. Men undersøgelser viser, at mange ledere, der udvikler stress, føler sig alene og ikke som en del af et fællesskab. I Netværk for ledere i balance flyttes fokus fra lederstress som et individuelt anliggende til noget, man som leder håndterer sammen med andre ligesindede.