Trine Ry


trine@ledereibalance.dk

Tlf 30 63 76 23


Trine Ry er founder og leder af Ledere i Balance.


Trine har en master i ledelse fra CBS og skrev masterafhandling om ledere med stress.


Oprindeligt er hun uddannet socialrådgiver og har en række længerevarende efteruddannelser herunder en stresscoach uddannelse og flere supervisionsuddannelser.


Ud over at arbejde med lederstress arbejder hun som selvstændig konsulent hvor hun blandt andet faciliterer og supervisere grupper af ledere eller behandlere, ligesom hun faciliterer et netværk finansieret af Helsefonden.


Trine Ry har 15 års ledererfaringer, fra kommune og NGO, hvor hun både har været første linjeleder, leder af ledere samt strategisk udviklingschef.


Trine har som leder selv været ramt af alvorlig stress


Trine er optaget af at sætte trivsel og stress hos ledere på dagsordenen, som et virksomhedsanliggende og ikke kun som et personligt anliggende. Ligesom hun er optaget af at skabe fællesskaber imellem ledere.Malou Dessau


info@ledereibalance.dk

Tlf 22 92 97 95

 

Malou er tilknyttet som ekstern konsulent i Ledere i Balance.


Hun er autoriseret psykolog og er selvstændig erhvervspsykolog, konsulent, ledelsescoach, supervisor og underviser.

 

Malou trækker blandt andet på sin mere end 20 års erfaring fra Københavns kommunes Socialforvaltning, hvor  Malou har arbejdet både sompsykolog, som konsulent og som leder, og har bred erfaring med udviklings- og forandringsprocesser på både organisations-, team-, og individuelt niveau.

 

Malousmetodiske afsæt er den løsningsfokuserede tilgang, og hun er desuden optaget af de organisatoriske og psykologiske dynamikker der har indflydelse på de beslutninger vi træffer og de møder og samarbejder vi indgår i på voresarbejdsplads og på tværs af afdelinger.

 

Malouer desuden certificeret i Meyers-Briggs Type Indicator© som er en præferenceværktøj der kan give dig og dit team indblik i og erkendelser af hvordan du anskuer og interagerer med verden, og som kan bidrage med indsigt i din egen og andres motivation.

 

Malou er optaget af lederes særlige position og rolle og af hvordan det er muligt at være i en løbende balancering i sit lederskab – en balancering der på én gang er vanskelig og spændende.

Anine Boisen


info@ledereibalance.dk

Tlf 26 17 11 26


Anine er tilknyttet som ekstern konsulent i Ledere i Balance.


Anine har 20 års erfaring i udviklingssamtaler med mennesker – både individuelt og i gruppe.


Hun er selvstændig konsulent og terapeut, og ud over at arbejde med lederstress, arbejder med supervision, terapi, procesledelse og undervisning. 

 

Tidligere har hun haft egen virksomhed hvor hun arbejdede med ledelse og facilitering af processer.


Hun er oprindeligt uddannet projektleder hos Kaospiloterne og har siden efteruddannet sig indenfor procesledelse, aktionslæring, coaching og forskellige terapeutiske retninger.


Hun har blandt andet stor viden om stress, nervesystem og er er specialist i narrativ terapi.

 

Hun er særligt optaget af hvordan mennesker kan leve i kontakt med deres værdier – både i arbejds- og privatlivet, sådan at de oplever at være i balance. 

Dorthe Fogh Iversen


info@ledereibalance.dk

Tlf 26 77 70 05


Dorthe har været med til at udvikle Netværk for Ledere i Balance og er i dag tilknyttet som ekstern konsulent.


Dorthe har mere end 25 års erhvervserfaring indenfor sundhedsområdet. Dels fra lægemiddelindustrien med strategisk og kommercielt ansvar indenfor forskellige terapiområder og dels som apoteksudviklingsdirektør i Danmarks Apotekerforening med ansvaret for al medlemsservice til danske apotekere.


Hun er oprindeligt uddannet cand.pharm. fra Københavns Universitet og med efteruddannelse indenfor især ledelse, herunder transitionsledelse og performance - og udviklingsorienteret coaching. Dorthe er desuden uddannet stresscoach fra erhvervspsykolog Majken Matzau.


Dorthe Fogh Iversen bruger i sin coaching og rådgivning sin solide ledererfaring fra såvel mellemlederfunktion som leder på direktionsniveau. Hun har bl.a. været involveret i udvikling af stress forebyggende tiltag med efterfølgende implementering på organisationsniveau herunder fokus på trivsel. Dorthe har desuden egne erfaringer med at være ramt af stress.