Stresscoaching for ledere

Når ledere udvikler stress, er det en reaktion på en for høj belastning over for lang tid.


Jo mere stresset lederen er, jo sværere bliver det at agere konstruktivt, så lederen kan komme tilbage til en bedre balance.


Derfor kan det være nødvendigt at få professionel støtte til at komme ud af den dårlige stressspiral.Tilbage til balance


I de individuelle samtaler er målet at hjælpe ledere tilbage til en bedre balance. Den bedre balance vil betyde højere livskvalitet for lederen og bedre performance på arbejdspladsen.


Et individuelt samtaleforløb tager sit udgangspunkt i den enkelte leders stresssituation. Forløbet vil altid indledes med en afdækning af stressniveau, og indholdet i samtalerne vil tilpasses efter dette..

Kropslige, psykiske og sociale tiltag


Vi tror på, at vejen ud af en stressbelastning er en kombination af kropslige, psykiske og sociale tiltag

Den kropslige dimension har et fokus på, at der skal mere ro på nervesystemet, hvilket fordrer ro, afslapning samt eksempelvis mindfulness.


Den psykiske og sociale dimension handler om at kortlægge årsager til stressudvikling samt at finde veje til at få mere energi.


Temaer for samtalerne


  • Ro
  • Vilkår og handlerum
  • Støtte og fællesskaber
  • Pres
  • Konflikter
  • Skyld og skam
  • Værdier
  • Succeser
  • ArbejdsglædeSamtalerne indeholder en kombination af rådgivning og coaching.


I begyndelsen af forløbet vil lederen i en omsorgsfuld stemning bliver guidet tæt i forhold til få ageret konstruktivt, så stressniveauet kan falde og trivsel blive større.


Såfremt det er relevant, samarbejder vi meget gerne med arbejdspladsen og agerer bindeled imellem leder og virksomhed.Det hjælper at tale med ligesindede


Det har en stor effekt at mødes med andre ledere, der også har været eller er ramt af stress og vil derfor opfordre ledere til også at blive tilknyttet Netværk for ledere i balance.