Netværksforløb

For ledere, der ønsker bedre balance

Netværk for ledere i balance er et forløb, til ledere, der føler sig belastede og ønsker en bedre balance. 

 

Forløbet indeholder  6 professionelt faciliterede møder samt 2 individuelle samtaler.


Udbytte af deltagelse

De første tre netværk er evalueret og viser følgende udbytte:


  • Mindre stress og bedretrivsel
    Accept og fællesskab
  • Indsigt i hvilke vilkår der belaster mest, og i hvor høj grad de kan ændres.
  • Fokus på prioritering af arbejdet versus prioritering af lederen selv
  • Konkrete værktøjer til at forebygge alvorlig stress.


Læs Evalueringen her


De faciliterede netværksmøder foregår med deltagelse af op til 6 ledere fra forskellige organisationer, men kan også skræddersyes til virksomheder, der ønsker internt at sætte fokus på ledertrivsel.


Indhold

 

Vejen ud af en belastningsreaktion og mod en bedre balance kræver fokus på restitution, på problemløsning og på hvad der giver energi i både arbejds- og privatliv. I netværket er fokus på alle tre dele.

Restitution  - allle møder starter med resitution og deltagerne understøttes i egen restitutionspraksis ligesom der gives inspiration til at skabe en mere restitutionsvenlig arbejdsplads.


Problemløsning - hvilke problemer fører til belastningsreaktionen og en analyse af, hvordan problemerne kan løses


Et godt liv - mange ledere der er belastede, er også i deres privatliv kommet væk fra, hvad der er vigtigt for dem.


Form


Vi skaber et roligt og fortroligt rum, hvor der både er små vidensoplæg,  udveksling af erfaringer samt eget arbejde


Baggrund


Tabuet omkring stress er særlig stort for mennesker i lederjobs, og dét at udvikle alvorlige stresssymptomer kan være skyldbetonet og skamfuldt.


Ledere har ofte forventninger til sig selv om, at de kan og bør kunne mere end andre, hvilket kan være med til, at ledere sygemeldes med stress, fordi de ikke i tide reagerer på belastningssymptomerne.

"Det har kæmpe betydning at sidde i en gruppe. Når jeg hørte de andres historier, var det jo tydeligt, at det ikke var dem, der var noget galt med. Så kunne jeg se, at det måske heller ikke er mig, der er noget galt med, men at jeg har svære vilkår"


- Direktør og deltager i Netværk for ledere i balance

En stresset leder håndteres i organisationen ofte som et individuelt problem, som lederen med professionel hjælp udefra skal finde en individuel løsning på.


Fortrolige fællesskaber skaber resiliens mod stress. I Netværk for ledere i balance flyttes fokus fra lederstress som et individuelt anliggende til noget, man som leder håndterer sammen med andre ligesindede.


De første tre netværk der er etableret er finansieret af Velliv Foreningen. Evalueringen der blev foretaget i et samarbejde imellem forsker Tanja Kirkegaarg og projektleder Trine Ry, og den viser lovende resultater.


Interesseret?


Kontakt os hvis du er interesseret i at deltage i næste netværksgruppe