NETVÆRK

FOR LEDERE 

I BALANCE

Fondsfinansieret projekt

VI LØSER LEDERSTRESS IGENNEM FORTROLIGE FÆLLESSKABER,

FORDI LEDERSTRESS IKKE ER ET INDIVIDUELT ANLIGGENDE OG

FORDI FÆLLESKABER FOREBYGGER STRESS. 

LEDERE, DER ØNSKER EN BEDRE BALANCE

FRI tilbyder forløb, der er skræddersyede til ledere, der føler sig belastede.

VIRKSOMHEDER, DER HAR LEDERES MENTALE SUNDHED PÅ SINDE

Stress løses bedst i fællesskaber.