Netværksforløb, fondsfinancieret
Er  afsluttet med gode resultater, læs evalueringsrapporten her

Netværk for ledere


Netværk for ledere i balance er et forløb med deltagelse i 4 individuelle samtaler og 6 professionelt faciliterede netværksmøder. Forløbet starter med en individuel samtale, hvor lederen bl.a. får afdækket stressniveau og vurderet belastninger henholdsvis ressourcer.


Netværksmøderne afholdes på Frederiksberg  med deltagelse af op til 6 ledere. Indholdet i møderne vil være en kombination af inspirationsoplæg og erfaringsudveksling med ligesindede.


Der skabes grobund for en fællesskabsbaseret stressintervention, som tager sit afsæt i relevante temaer for netværket.


Netværk for Ledere i Balance har indgået et samarbejde med yogaterapeut Mia Mourier. Mia bidrager ved deltagelse på Netværksmøderne hvor hun vil starte møderne med Mindful Yoga praksis. Mellem møderne vil der være muligt at træne Mindful Yoga selv gennem video og lydfiler. Træning i dagligdagen er et tilbud, ikke et krav. Læs mere her


Deltagelse i forløbet afsluttes med en samtale med egen leder og/eller en HR-person fra arbejdspladsen om, hvordan de kan bistå lederen i fastholdelse af god trivsel og balance i arbejdslivet.

Udbytte af deltagelse


Som deltager i Netværk for ledere i balance vil du få:

  • Et fortroligt fællesskab med ledere uden for arbejdspladsen.

  • Bedre balance, større resiliens og bedre trivsel.

  • Vurdering af eget stressniveau, ressourcer og belastninger.

  • Større indsigt i egen situation og hjælp til at forebygge alvorlig stress.


Baggrund


Tabuet omkring stress er særlig stort for mennesker i lederjobs, og dét at udvikle alvorlige stresssymptomer er ofte meget skyldbetonet og skamfuldt. Ledere kan have forventninger til dem selv om, at de kan og bør kunne mere end andre. Og der er en risiko for, at ledere sygemeldes med stress, fordi de ikke i tide reagerer på symptomerne.


En stresset leder håndteres i organisationen ofte som et individuelt problem, som lederen med professionel hjælp udefra skal finde en individuel løsning på.


Fortrolige fællesskaber skaber resiliens mod stress. Men undersøgelser viser, at mange ledere, der udvikler stress, føler sig alene og ikke som en del af et fællesskab. I Netværk for ledere i balance flyttes fokus fra lederstress som et individuelt anliggende til noget, man som leder håndterer sammen med andre ligesindede. Læs mere teori om lederstress her. 

Mere om fondsprojektet


Netværk for ledere i balance er et toårigt udviklingsprojekt, der løber i perioden 2021-2023, hvor vi skal udvikle og afprøve

metoder, der via fællesskaber forebygger, at ledere udvikler alvorlig stress.


Med projektet ønsker vi at skabe en ny tilgang til forebyggelse og løsning af stressproblematikker, idet indsatsen i stedet for et individuelt forløb er et fortroligt fælles rum for ligesindede.


Udviklingsprojektet, der er støttet af Velliv Foreningen, retter sig mod 18 ledere, der har (eller har haft) stress fra op til 18 virksomheder.


Alle netværk financieret af Velliv foreningen og nu iværksat og projektet afsluttes i april 2023. 


Tanja Kirkegaard, Århus Universitet medvirker til erfaringsopsamlingen af ”Netværk for Ledere i Balance”. Erfaringsopsamlingen sætter både fokus på ledernes oplevelse af at indgå i et netværk med andre ledere der er belastede og hvilken effekt forløbet har haft for deres belastning/trivsel.