NETVÆRK FOR LEDERE I BALANCE

Fondsprojekt

Et gratis netværk til små og mellemstore virksomheder, der er optaget af mental sundhed.

Har I ledere, der føler sig pressede og oplever begyndende stresssymptomer; eksempelvis søvnproblemer, hjertebanken og mangel på overskud?

GRATIS TILBUD

TIL SMÅ & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Netværk for ledere i balance er et gratis tilbud til små og mellemstore virksomheder, som ønsker at hjælpe deres ledere til bedre balance i arbejdslivet.


Virksomheder deltager gennem en eller flere ledere, der deltager i netværksforløb og inddrages i den enkelte leders forløb herunder også deltagelse i en afsluttende temadag.

 

NETVÆRKSFORLØB

Netværk for ledere i balance er et forløb, hvor lederen deltager i 4 individuelle samtaler og 6 professionelt faciliterede netværksmøder. Forløbet starter med en individuel samtale, hvor lederen bl.a. får afdækket stressniveau og vurderet belastninger henholdsvis ressourcer.


Virksomheden inddrages i afslutningen af forløbet, hvor der afholdes en samtale med virksomhed og leder, ligesom alle virksomheder inviteres til en temadag omhandlende viden og værktøjer til at forebygge, at virksomhedens ledere udvikler alvorlig stress.

UDBYTTE FOR VIRKSOMHEDEN

  • Lederdeltagelse i netværksforløb, som styrker virksomhedens ledere i bedre balance i arbejdslivet.
  • Undervisning i forståelsen af lederstress, og i hvordan virksomheder forebygger, at ledere rammes af alvorligt stress.
  • Viden om hvordan virksomheder samarbejder mere målrettet med ledere, som udvikler stress.


BAGGRUND

Hver femte leder bliver sygemeldt med stress. Et særligt dilemma ved lederstress er, at en stresset leder ikke kun er et problem for lederen selv. En stresset leder kan stresse en hel afdeling eller organisation, da lederes stress smitter.


Fortrolige fællesskaber skaber resiliens mod stress. Men undersøgelser viser, at mange ledere, der udvikler stress, føler sig alene og ikke som en del af et fællesskab. Og dette skyldes ikke mindst, at det er svært at skabe fortrolighed i ledergrupper på arbejdspladser, 

 

som megen forskning peger på. Særligt ledere i mindre virksomheder kan have svære vilkår for at skabe fortrolige rum, fordi der er et meget lille antal ledere at skabe netværk med.


I Netværk for ledere i balance skabes et fortroligt rum ved siden af virksomheden, hvor fokus flyttes fra lederstress som et individuelt anliggende til noget, man som leder håndterer sammen med andre ligesindede.

 

OM FRI OG DELTAGERGEBYR

Netværk for ledere i balance er et projekt støttet med fondsmidler fra Velliv Foreningen. Eneste udgift for virksomheder er derfor udgiften for deltagelse i temadag, som udgør 3000 kr. Der indgås ved opstart en aftale imellem virksomhed og Netværk for ledere i balance

DATOER FOR NETVÆRKSFORLØB

Netværksgruppe 1: 

Marts 2022 til september 2022

Opstart af individelle samtaler i perioden:

December 2021 til marts 2022


Netværksgruppe 2: 

Maj 2022 til december 2022

Opstart af individelle samtaler i perioden:

Februar 2022 til maj 2022


Netværksgruppe 3: 

September 2022 til februar 2023

Opstart af individelle samtaler i perioden:

Maj 2022 til september 2022