Foredrag og workshops ledertrivsel 

Vil I sætte fokus på lederes arbejdsmiljø og hvordan man sikrer trivsel og forebygger og håndterer stress blandt ledere? 


 

Foredrag og workshops


I vores foredrag og workshops kombinerer vi høj grad af forskningsbaseret viden med praksiserfaringer fra vores konkrete arbejde med at forebygge og håndtere stress blandt ledere. En særskilt strategi 


Vores erfaring er, at få virksomheder arbejder strategisk med ledernes trivsel og stress.


I vil efter et foredrag have grundlag for selv at arbejde videre med ledertrivsel i jeres virksomhed.

 

Vælger I en workshop, vil vi i samarbejde med jer, omsætte den konkrete viden til nye indsigter og handlinger i forhold at forebygge stress blandt ledere i virksomheden. 

Bagggrund 


Tabuet omkring stress er særlig stort for mennesker i lederjobs, og dét at udvikle alvorlige stresssymptomer kan være skyldbetonet og skamfuldt. Ledere har ofte forventninger til sig selv om, at de kan og bør kunne mere end andre, hvilket kan være med til, at ledere sygemeldes med stress, fordi de ikke i tide reagerer på belastningssymptomerne.

 


Lederstress løses i fællesskaber


En stresset leder håndteres i organisationen ofte som et individuelt problem, som lederen med professionel hjælp udefra skal finde en individuel løsning på. Vi hjælper virksomheder til at løse stressproblemer i fællesskab.


Trine holdt i september 2022 oplæg på IDA konference, Hvem har ansvaret for ledernes arbejdsmiljø? Og hvad kan man gøre for at forbedre det? sammen med Janne Skakon og

Lill Palmblad. Trine kommer på efter 145 minutter: