Supervision af ledere

- Fortrolige fællesskaber skaber trivsel

Ledere, der trives, har fokus på restitution, problemløsning og det gode liv både på arbejdet og i fritiden.


I forhold til problemløsning er ledere ofte alene om de sværeste problemer, der ofte også er dem, der fører til en stressbelastning.


Det er derfor vigtigt for ledere at være en del af et fællesskab, hvor der er mulighed for, at lederne kan støtte hinanden i problemløsningen.


Gruppesupervision er en mulighed for at skabe forbindelser imellem ledere, forbindelser, der over tid vil medføre en større følelse af samhørighed i ledergruppen.

Vi superviserer og rådgiver ledere, både individuelt og i gruppe – såvel ledere, der har en daglig samarbejdsflade, som ledere i den samme organisation, der ikke er knyttet sammen af opgaver.


I ledersupervision er der fokus på de ledelsesfaglige udfordringer og det personlige lederskab, herunder ledernes egen trivsel.


Gruppesupervisionen vil være styret, så lederne får støtte til at kommunikere på en anerkendende og nysgerrig måde, samtidig med, at der gives rum til nye refleksioner og løsninger.


Det er vigtigt, at der skabes et trygt rum, og vi sikrer, at der er plads til læring, der er direkte eksekverbar i dagligdagen